Giao diện Google earth engine app

Xử lý ảnh Viễn thám bằng GEE

GOOGLE EARTH ENGINE? Xin giới thiệu một ứng dụng cho phép tìm kiếm một số loại ảnh viễn thám thông dụng hiện nay theo điều kiện (Khu vực nghiên cứu, loại ảnh viễn thám, thời gian chụp ảnh, mức độ mây khi chụp), biến đổi ảnh (xây dựng ảnh tổng hợp từ tất cả các ảnh tìm thấy thông qua các hàm min, max, median, mean), và xây dựng 14 loại ảnh chỉ số khác nhau.
Giao diện bản đồ cây xanh khu vực EcoPark

Bản đồ hiện trạng hiện trạng cây xanh (ECOPARK)

Giới thiệu với cả nhà một sản phẩm nằm trong đề tài "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong quản lý cây xanh đô thị" thuộc nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ Xây dựng. Bản đồ hiện trạng cây xanh trực tuyến là một sản phẩm không chỉ thể hiện đầy đủ và chi tiết các số liệu về hiện trạng và giá trị của cây xanh khu vực EcoPark với khả năng tra cứu thông tin, hình ảnh thật về các loài cây xanh đường phố tại đây, mà còn giúp công tác quản lý cây xanh khu vực EcoPark nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung được hiệu quả hơn.
Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam (12.2023)

Bản đồ hiện trạng 3D trực tuyến VNUF (Demo)

Một sản phẩm bản đồ 3D trực tuyến (Demo) phục vụ chỉ dẫn tham quan và tra cứu thông tin khu vực Trường Đại học Lâm nghiệp. Sản phẩm được tạo ra dựa trên sự kết hợp giữa công nghệ UAV, 3D Modelling, GIS, và WebGIS.
Hà Nội, 14.12.2023

Một ngày giảng dạy và trao đổi với sinh viên Ấn Độ

Một ngày cùng các bạn sinh viên đến từ Ấn Độ nghiên cứu và thực hành máy bay không người lái (UAV) trong quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững.
Hà Nội, 06.12.2023

Hội nghị/Hội chợ việc làm kết nối cung cầu về đào tạo nhân lực ngành nông nghiệp và PTNT

Một ngày cùng các thầy cô giáo và các bạn sinh viên tham gia Hội nghị/ Hội chợ việc làm kết nối cung cầu về đào tạo nhân lực ngành nông nghiệp và PTNT. Tham gia trưng bày các ý tưởng và sáng kiến mới trong việc ứng dụng UAV và WebGIS trong quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững hiện nay.
Hoàng Mai, Hà Nội (11.2023)

Đánh giá hiện trạng đốt rác thải ngoài trời
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Nghiên cứu này được thực hiện để thành lập bản đồ trực tuyến hiện trạng đốt rác thải ngoài trời trên địa bàn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, đây sẽ là chìa khóa để nâng cao năng lực cho các nhà quản lý rác thải địa phương trong thu gom rác thải và ngăn chặn sự phát sinh các chất độc hại vào môi trường, ngăn ngừa bệnh tật và các vấn đề xã hội liên quan. Đồng thời cũng giúp nâng cao nhận thức và ý thức cộng đồng trong vấn đề bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững, phấn đấu là thành phố xanh-thông minh-hiện đại.
Kỷ yếu hội thảo (11/2023)

Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2023:
Chuyển đổi số trong quản lý Tài nguyên và Môi trường

Hội thảo hướng tới mục tiêu trao đổi những kết quả nghiên cứu ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS), Viễn thám (RS) và Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) trong quản lý tài nguyên và môi trường. Từ đó giúp nâng cao năng lực ứng dụng GIS, RS và GPS trong quản lý nhà nước, giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại Việt Nam và trên thế giới.
Hà Nội, 11.2023

Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2023:
Chuyển đổi số trong quản lý Tài nguyên và Môi trường

Hội thảo hướng tới mục tiêu trao đổi những kết quả nghiên cứu ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS), Viễn thám (RS) và Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) trong quản lý tài nguyên và môi trường. Từ đó giúp nâng cao năng lực ứng dụng GIS, RS và GPS trong quản lý nhà nước, giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại Việt Nam và trên thế giới.
Khoa Lâm học 2023

Hội thảo Ứng dụng thiết bị máy bay không người lái (UAV) trong quản lý tài nguyên thiên nhiên (10/2023)

Chia sẻ kinh nghiệm về Ứng dụng thiết bị máy bay không người lái (UAV) trong quản lý tài nguyên thiên nhiên cùng các thầy cô giáo và sinh viên Khoa Lâm học, Trường ĐH Lâm nghiệp.
Trường Đại học Lâm nghiệp 2023

Chào Tân sinh viên K68 Quản lý đất đai (10/2023)

Giới thiệu tới các em tân sinh viên K68 Quản lý đất đai về một số thiết bị công nghệ cao đang được ứng dụng hiện nay + giới thiệu và demo ứng dụng UAV trong thực tế.
Trường Đại học Lâm nghiệp (8/2023)

Hội thảo (ToT):
Sử dụng phần mềm i-Tree

Hội thảo đã giới thiệu về khả năng ứng dụng phần mềm i-Tree trong thực tiễn. Đồng thời trải nghiệp trực tiếp thực hiện các dự án nhỏ khu vực quanh khuôn viên Trường Đại học Lâm nghiệp từ những bước đầu thu thập số liệu đến, nhập số liệu, phân tích và xuất kết quả đạt được.
Hà Nội 2023

Ecopark, Hà Nội (8/2023)

Sử dụng máy máy bay không người lái Phantom 4 RTK xây dựng bản đồ ảnh toàn bộ khu vực Ecopark phục vụ dự án nghiên cứu hệ thống cây xanh đô thị tại Hà Nội, Việt Nam.
Trường Đại học Lâm nghiệp 2023

Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học (8/2023)

Hướng dẫn và sử dụng máy máy bay không người lái Phantom 4 RTK xây dựng bản đồ ảnh phục vụ thành lập bản đồ hiện trạng toàn bộ khu vực khuôn viên Trường Đại học Lâm nghiệp.
Ba vì, Hà Nội 2023

Tập huấn sử dụng UAV và các thiết bị công nghệ cao (5/2023)

Tập huấn về công nghệ và kỹ thuật đo GNSS (Kỹ thuật đo GNSS tĩnh, Kỹ thuật đo GNSS-RTK), công nghệ UAV, GIS, viễn thám trong công tác quản lý đất đai tại Ba vì, Hà Nội.
Tuyên Quang 2023

Hồ Khởn, Tuyên Quang (4/2023)

Sử dụng máy máy bay không người lái Phantom 4 RTK xây dựng bản đồ ảnh toàn bộ khu vực quy hoạch dự án du lịch sinh thái Hồ Khởn, Tuyên Quang.
KBT Xuân Liên, Thanh Hóa (3/2023)

Dự án Panasonic:
Vì một tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh

Sử dụng máy máy bay không người lái Phantom 4 RTK kiểm kết quả trồng rừng, kết hợp sử dụng GNSS RTK (GNSS RTK E-100) đo đạc xác định ranh giới và diện tích trồng rừng tại Khu bảo tồn Xuân Liên, Thanh Hóa.
Lang Chánh, Thanh Hóa 2023

Dự án du lịch sinh thái (3/2023)

Sử dụng máy đo Leica Disto S910 trong dự án kết hợp với Trung tâm Giống và Lâm nghiệp công nghệ cao, Trường Đại học Lâm nghiệp thực hiện xây dựng dự án du lịch sinh thái tại Lang Chánh, Thanh Hóa.
Lang Chánh, Thanh Hóa 2023

Dự án du lịch sinh thái (3/2023)

Sử dụng máy thu GNSS RTK E-100 trong dự án kết hợp với Trung tâm Giống và Lâm nghiệp công nghệ cao, Trường Đại học Lâm nghiệp thực hiện xây dựng dự án du lịch sinh thái tại Lang Chánh, Thanh Hóa.
Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (12/2022)

Phân tích ảnh hưởng của địa hình tới mức độ biến động lớp phủ rừng phục vụ việc xác định các vùng ưu tiên bảo tồn tại khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm chỉ ra mối quan hệ giữa địa hình và các biến động của lớp phủ rừng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông của Việt Nam. Kết quả đã bước đầu cho thấy ở những khu vực địa hình khác nhau sẽ có mức độ biến động khác nhau.
Vieniane, Laos (10/2022)

The seminar of tools for actor-based management of conflicting interests in the land-water-forest nexus in the Mekong region (10/2022)

Tham dự hội thảo quốc tế về “Tools for actor-based management of conflicting interests in the land-water-forest nexus in the Mekong region” do Trường Đại học Kỹ thuật Dresden, CHLB Đức, Tổ chức UNU-FLORES và Trường Đại học quốc gia Lào (NUOL) tổ chức chức từ ngày 25 tháng 9 năm 2022 đến 01 tháng 10 năm 2022 tại thủ đô Viêng Chăn (Vieniane), Lào.
Vieniane, Laos (10/2022)

Analyzing impacts of terrain to forest cover change in identification of priority areas for biodiversity conservation in Ngoc Son – Ngo Luong nature reserve

Tropical forest ecosystem has been known as high-value areas of biodiversity. It is a complex structure with valleys, mountains, swamps, and river systems. Forest cover is considered an essential factor of biodiversity because it directly affects the habitat of fauna and plants. Topographic factor has been shown as one of the significant factors indirectly linked to forest change.
Tỉnh Cao Bằng 2022

Xây dựng KBBĐKH tỉnh Cao Bằng (9/2022)

Đảm nhận vai trò phân tích và đánh giá mức độ ảnh hưởng của BĐKH và xây dựng bản đồ kịch bản BĐKH đến ngành nông nghiệp tỉnh Cao Bằng. Hiện kế hoạch do nhóm nghiên cứu đưa ra đã được phê duyệt và ra quyết định số 640/QĐ-UBND của tỉnh Cao Bằng ngày 2 tháng 6 năm 2023.
MDPI - FOREST (8/2022)

Criteria and Indicators to Define Priority Areas for Biodiversity Conservation in Vietnam

Balancing biodiversity conservation with land use for agricultural production is a major societal challenge. Conservation activities must be prioritized since funds and resources for conservation are insufficient in the context of current threats, and conservation competes with other societal priorities. In order to contribute to conservation priority-setting literature, we applied an environmental model, Pressure–State–Response (PSR), to develop a set of criteria for identifying priority areas for biodiversity conservation in Vietnam.
RHOMBOS - TU DRESDEN (6/2022)

Application of Geographic Information System and Remote Sensing in Multiple Criteria Analysis to Identify Priority Areas for Biodiversity Conservation in Vietnam

In this book, we have developed a criteria system based on the Pressure - State - Response (PSR) model that integrates biodiversity data together with social data on human pressures and responses. A practical example of identifying priority areas for Pu Luong - Cuc Phuong conservation region has been presented with the application of the suggested criteria system.
Nam Điền, Nam Định 2021

Dự án NBS của UNDP (12/2021)

Thực hiện đánh giá các dự án trồng rừng ngập mặn tại Nam Điền, Nam Định phục vụ thực hiện dự án NBS của UNDP.
KBT Vân Long, Ninh Bình 2021

Dự án NBS của UNDP (10/2021)

Thực hiện đánh giá dự án quy hoạch du lịch sinh thái tại KBT Vân Long, tỉnh Ninh Bình phục vụ thực hiện dự án NBS của UNDP.
Hà Nội 2020

Training on Negotiation and Conflict Management in Teamwork (11/2020)

Tham gia khóa tập huấn về "Training on Negotiation and Conflict Management in Teamwork" do GIZ tổ chức tại Hà Nội vào tháng 11 năm 2020.
Cambride, UK 2/2020

Du lịch Cambride, UK(2/2020)

Đến thăm Cambridge vào những ngày cuối đông, thời tiết se lạnh và đôi lúc mưa ập đến bất ngờ nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp yên bình, lãng mạn và thơ mộng của thành phố nổi tiếng này. Nằm 2 bên bờ dòng sông Cam là 31 trường Đại học (colleges) thuộc Đại học Cambridge danh tiếng nơi sản sinh ra những nhà khoa học nổi tiếng như Isaac Newton, Charles Darwin, Stephen Hawking...Cạnh cổng trường Trinity college vẫn còn được ngắm nhìn cây táo gắn liền với câu chuyện nổi tiếng về nhà bác học Newton bị quả táo rơi trúng đầu và từ đó tìm ra thuyết vạn vật hấp dẫn. Chuyến đi với rất nhiều trải nghiệm thú vị và đáng nhớ.
TU Dresden 2020

Bảo vệ luận án tiến sĩ (2/2020)

Bảo vệ thành công luận án Tiến Sĩ về "Application of GIS and RS in multiple criteria analysis to identify priority areas for biodiversity conservation in Vietnam" tại Viện Khoa học Môi trường, Đại học TU Dresden, CHLB Đức.
Edinburgh Castle, Scotland 1/2020

Du lịch Edinburgh, Scotland(1/2020)

Edinburgh là thủ đô của Scotland nổi tiếng với các lâu đài nguy nga tráng lệ từ thời trung cổ như lâu đài Edinburgh, lâu đài Holyrood...và bề dày lịch sử văn hóa nghệ thuật lâu đời.
Glasgow, Scotland 1/2020

Du lịch Glasgow, Scotland(1/2020)

Glasgow được biết đến như là thành phố lớn nhất của Scotland. Glasgow mang đến sự kết hợp giữa kiến trúc đẹp, cổ kính và sự nhộn nhịp năng động của 1 đô thị hiện đại nằm bên bờ sông Clyde thơ mộng.
Houses of Parliament,London, UK 1/2020

Đón giáng sinh tại London, UK(1/2020)

Cả nhà có dịp cùng nhau dạo quanh đường phố London vào ngày cuối cùng của năm 2019 để cảm nhận không khí chào đón năm mới 2020 ở nơi đây. Xin chúc mọi người một năm mới 2020 nhiều sức khỏe, bình an, may mắn và hạnh phúc. Happy New Year 2020!
Brighton, UK 12/2019

Du lịch Brighton, UK(12/2019)

Brighton là một khu nghỉ mát bên bờ biển và là một trong hai khu vực chính của thành phố Brighton và Hove thuộc hạt East Sussex, Anh. Nó nằm 47 mi (76 km) về phía nam London.
Đấu trường Pula, Croatia 8/2019

Thành phố Pula, Croatia nằm trên bán đảo Istria (8/2019)

Thành phố Pula, Croatia nằm trên bán đảo Istria, nổi tiếng với các công trình từ thời La Mã cổ đại trong đó có đấu trường Pula và những bờ biển tuyệt đẹp. Nhà cháu ghi lại nhật ký qua ảnh về những địa điểm và các trải nghiệm của chuyến đi cùng ông bà đến đất nước tươi đẹp bên bờ biển Địa Trung Hải (Croatia).
Zagred, Croatia 8/2019

Thành phố Zagred, Croatia(8/2019)

Zagred là thủ đô xinh đẹp của đất nước Croatia (Á quân World Cup 2018) bao gồm sự pha trộn những nét cổ kính và hiện đại cũng như có nét tương đồng với thủ đô Budapest của Hungary khi Zagred nằm bên bờ sông Sava với địa hình 1 phần thành phố nằm trên đồi cao.
Split, Croatia 8/2019

Split, Croatia(8/2019)

Thành phố Split của Croatia được mệnh danh là "Hoa của biển Địa Trung Hải" nổi tiếng với những bãi biển dài xinh đẹp, nước biển trong xanh. Nhà cháu đã có dịp ghé thăm thành phố Split cùng ông bà trong những ngày đầu tháng 8/2019.
Roma, Italy 2018

6th International Conference on Sustainable Development (9/2018)

Tham gia hội thảo "6th International Conference on Sustainable Development" và trình bày nghiên cứu về "Establishing criteria to define priority areas for biodiversity conservation. A case study from Vietnam" diễn ra vào tháng 9 năm 2018 tại Rome, Italy.
ICSD (9/2018)

Establishing Criteria to Define Priority Areas for Biodiversity Conservation: A Case Study from Vietnam

The establishment of protected areas has been widely recognized as an effective means to reduce global biodiversity loss. In order to support for planning conservation through the creation of protected areas, the selection of priority areas for conservation is crucial. However, the identification of priority areas for conservation often required much time and resources in surveys and assessments.
Pù Luong - Cúc Phương 2017

Dự án xác định các khu vực ưu tiên cho bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam (6/2017)

Thực hiện dự án ứng dụng Viễn thám và GIS trong phân tích đa tiêu chí nhằm xác định các khu vực ưu tiên cho bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam.
Wrocław, Ba Lan 2017

Thành phố Wrocław, Ba Lan (2/2017)

Chuyến du lịch sang thành phố Wrocław, Ba Lan vào những ngày đầu năm năm 2017 với bạn bè hiện đang học tập tại Geotingen và Dresden.
Geotingen, CHLB Đức 2016

Thành phố Geotingen, CHLB Đức (11/2016)

Trở lại CHLB Đức để làm nghiên cứu sinh vào tháng 10 năm 2016, thành phố đầu tiên dừng chân trước khi trơ lại TU Dresden là thành phố Geotingen. Vị trí trung tâm thành phố với bức tượng Cô gái chăn vịt rất ý nghĩa với những người bắt đầu làm nghiên cứu sinh.
Dresden, CHLB Đức 2016

Dresden, CHLB Đức (12/2016)

Mùa giáng sinh đầu tiên sau khi trở lại Đại học TU Dresden, CHLB Đức làm nghiên cứu sinh. Dresden về đêm thật thơ mộng và êm đềm vào những ngày cuối cùng của năm 2016.
Schloss Moritzburg, CHLB Đức 2016

Bắt đầu làm nghiên cứu sinh (11/2016)

Trở lại Viện Khoa học Môi trường, Đại học TU Dresden, CHLB Đức bắt đầu giai đoạn nghiên cứu sinh về chuyên môn Viễn thám và GIS.
Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (7/2015)

Xây dựng công cụ nhập độ cao tự động và chuẩn hóa đường đồng mức trong Mapinfo

Quá trình nhập độ cao cho đường đồng mức theo phương pháp truyền thống trong Mapinfo đã chỉ ra nhiều hạn chế cho người sử dụng. Với mục đích nâng cao hiệu quả của tiến trình nhập dữ liệu độ cao, nghiên cứu này đã xây dựng một công cụ giúp tự động hóa việc nhập giá trị độ cao nhanh hơn và hiệu quả hơn.
Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (6/2015)

Ứng dụng GIS trong phân tích đa tiêu chí để xác định ranh giới khu bảo tồn tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, Việt Nam

Nghiên cứu này sử dụng phân tích đa tiêu chí dựa trên sự hỗ trợ của hệ thống thông tin địa lý (GIS) để xác định các phân khu bảo vệ ở huyện Lục Yên. Các tiêu chí ở đây bao gồm chất lượng rừng và độ che phủ, hệ sinh thái ưu tiên theo độ cao và theo khả năng bảo vệ nguồn nước từ các mối đe dọa của con người.
TU Dresden 2014

Bảo vệ luận văn thạc sĩ (12/2014)

Bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ về "Integrating a participatory process with GIS based multi-criteria analysis to define the protected area in Luc Yen district, Yen Bai province, Vietnam" tại Đại học TU Dresden, CHLB Đức.
TU Dresden 2012

Bắt đầu chương trình thạc sĩ (10/2012)

Bắt đầu chương trình thạc sĩ "Tropical Forest" tại Đại học TU Dresden, CHLB Đức.
Finland 2011

Tập huấn về quản lý rừng bền vững (10/2011)

Tham gia dự án Nâng cao năng lực nghiên cứu về công nghệ thông tin tài nguyên rừng cho Việt nam và Nepal ở Phần Lan. Dự án ICI được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Phần Lan (MFA).
Nhà xuất bản Nông nghiệp (2011)

Trắc địa địa chính

Để phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu, theo yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên trong các trường đại học. Đồng thời để đáp ứng nhu cầu của sinh viên về tài liêu học tập, chúng tôi biên soạn giáo trình "Trắc địa địa chính" nhằm phục vụ sinh viên và cán bộ thuộc ngành Quản lý đất đai khu vực đồng bằng và trung du miền núi.
Nhà xuất bản Nông nghiệp (2011)

Hệ thống thông tin địa lý

Để phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu, theo yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên trong các trường đại học. Đồng thời để đáp ứng nhu cầu của sinh viên về tài liêu học tập, chúng tôi biên soạn giáo trình "Hệ thống thông tin địa lý" nhằm phục vụ sinh viên và cán bộ thuộc ngành Quản lý tài nguyên đất đai và môi trường trên cơ sở quản lý các thông tin từ bản đồ.
Trường đại học Lâm nghiệp (2011)

Bản đồ địa chính

Để phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu, theo yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên trong các trường đại học. Đồng thời để đáp ứng nhu cầu của sinh viên về tài liêu học tập, chúng tôi biên soạn bài giảng "Bản đồ địa chính" nhằm phục vụ sinh viên và cán bộ thuộc ngành Quản lý đất đai.
Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (2006)

Nghiên cứu thành lập phần mềm VDMap trợ giúp thiết kế biên tập nhanh bản đồ phục vụ quản lý đất lâm nghiệp.

Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, Mapinfo được coi như một chương trình mang tính phổ cập và gần gũi với mọi người đã sử dụng GIS. Song Mapinfo chỉ có khả năng giải quyết những nhiệm vụ cơ bản nhất, chung nhất cho mọi đối tượng sử dụng. Do đó cần phải có một bộ công cụ hỗ trợ hiệu quả nhằm giải quyết những nhiệm vụ chuyên môn, từ ý tưởng này VDMap đã ra đời.